کانال ما در تلگرام

اطلاعات مفید کیش

ویدئو های گردشگری

اخبار گردشگری

پرسش و پاسخ گردشگری

تاکسی های تلفنی جزیره کیش - تور کیش | اطلاعات هتل های کیش

لیست کامل تاکسی های تلفنی جزیره کیش

تاکسی تلفنی کرانه کیش

تاکسی تلفنی کرانه کیششماره تماس 4445800 - 0764

تاکسی تلفنی رخش کیش

تاکسی تلفنی رخش کیششماره تماس 4422440 – 4424243 - 0764

تاکسی تلفنی دالاهو کیش

تاکسی تلفنی دالاهو کیششماره تماس 4451566 – 4451577 - 0764

تاکسی تلفنی توسن کیش

تاکسی تلفنی توسن کیششماره تماس 4422200 – 4422400 - 0764

تاکسی تلفنی حریره کیش

تاکسی تلفنی حریره کیششماره تماس 4432900 – 4420220 - 0764

تاکسی تلفنی پائیزه کیش

تاکسی تلفنی پائیزه کیششماره تماس 4451700 – 4451720 - 0764