تلفن های ضروری کیش - تور کیش | اطلاعات هتل های کیش

لیست کامل تلفن های ضروری کیش

واحد رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات بخش محیط زیست

واحد رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات بخش محیط زیستتلفن : 4450308 - 0764

داروخانه پردیس کیش

داروخانه پردیس کیشتلفن : 4422419 – 0764

داروخانه عمید کیش

داروخانه عمید کیشتلفن : 4423129 – 0764

داروخانه سها کیش

داروخانه سها کیشتلفن : 4424537 – 0764

داروخانه شبانه روزی بیمارستان کیش

داروخانه شبانه روزی بیمارستان کیشتلفن : 4423811 – 4423711 – 4424609 – 0764

اورژانس و بیمارستان کیش

اورژانس و بیمارستان کیشتلفن : 4423811 – 4423711 – 4424609 - 0764

اطلاعات پرواز کیش

اطلاعات پرواز کیشتلفن : 4443200 – 4442566 – 4442567 - 0764

اورژانس دریایی کیش

اورژانس دریایی کیشتلفن : 0934697100

امور دریایی کیش

امور دریایی کیشتلفن : 4450487 – 0764

واحد رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات از اماکن گردشگری

واحد رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات از اماکن گردشگریتلفن : 4425093 – 0764 تلفکس : 4425092 – 0764
صفحه1 از2