غذاهای محلی کیش - تور کیش | اطلاعات هتل های کیش

لیست کامل غذاهای محلی کیش

سمک مشوی کیش

سمک مشوی کیشماهی سرخ شده مخصوص جزیره کیش می باشد

مرگوگ یا مرقوق کیش

مرگوگ یا مرقوق کیشنوعی خورشت مخصوص جزیره کیش می باشد

برنج شکری یا محمر کیش

برنج شکری یا محمر کیش نوعی برنج شیرین که با ماهی سرو می شود.

مضروبه کیش

مضروبه کیش با ماهی و سبزی و سیر درست می شود.

غذای هریسه کیش

غذای هریسه کیشنوعی حلیم مخصوص جزیره کیش می باشد

برنج مچبوس کیش

برنج مچبوس کیشنوعی پلو با ادویه خاص عربی که با گوشت ، مرغ یا ماهی درست می شود و بیشتر مراسم عروسی رایج می باشد.